הענקת תעודות פרויקטים מצטיינים של אשכול מעבדות ארכיטקטורת מערכות

By: אשכול מעבדות ארכיטקטורת מערכות

When: 18-18 Jun 2018 @ 6/18/18 18:30 - 6/18/18 21:00

Where: EE Mayer 815

Description: