הענקת תעודות לסטודנטים מצטיינים אשכול “ארכיטקטורת מערכות”

By: אשכול "ארכיטקטורת מערכות"

Where: technion EE mayer 815

Description:

תמונות מהטקס

 

 

System_Architecture_Labs_Cluster

System_Architecture_Labs_Cluster-2